Muhalefetin Uyarılarını Sayıştay Doğruladı

30.10.2021

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında Sayıştay’ın ‘Evrensel Hizmet Kakı Payı’ ile ilgili tespitlerini değerlendirdi. Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili raporunda, “2005 tarihinden 2020 yılı sonuna kadar geçen 15 yıllık zaman zarfındaki uygulama sonuçları incelendiğinde, tahsil edilen 13.246.685.917,00 TL evrensel hizmet katkı payının yalnızca 6.149.789.645,00 TL’sinin Kanun kapsamında belirlenen evrensel hizmetlerin sunumunda kullanıldığı anlaşılmıştır” denildi. TBMM’de bütçe görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde CHP’li Adıgüzel, “Özellikle pandemi döneminin başından beri yaptığımız uyarılarda Evrensel Hizmet gelirlerinin amacına uygun olarak internet altyapımızdaki eksikliklerin giderilmesi, 83 milyona ucuz, hızlı, sınırsız internet hizmetinin sağlanması, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin eğitime erişebilmesi için kullanılması gerektiğini ifade ettik. Ama iktidara dinletemedik. Bırakın köyleri, kırsalı bugün İstanbul’un göbeğinde internet sorunu var. KYK yurtlarında kotalı internet uygulaması var. Yine Türkiye genelinde 9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı yok. Sarayda internet sınırsız ve sıkıntısız çekiyor olmalı ki iktidar 21. yüzyılda gençlere kotalı interneti reva görmenin nasıl bir geri kalmışlık olduğunu göremiyor” ifadelerini kullandı.

“7 Milyar TL Genel Bütçeye Aktarıldı, Altyapıya Harcanmadı”

Bilindiği üzere, 2005 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evrensel Hizmet Fonu gelirleri, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet projelerinde kullanılmaktadır. Kanunla evrensel hizmet niteliğine sahip hizmetlerden, işletmeciler tarafından yeteri kadar kârlı bulunmadığı gerekçesiyle hizmet sunulmayan bölgelerde yaşayan vatandaşların da yararlanabilmesi amaçlanmıştır. Geniş bant internet hizmetleri de dâhil olmak üzere çeşitli nitelikteki elektronik haberleşme hizmetleri ile ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetleri, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri evrensel hizmet olarak kabul edilmiştir. Yine bilgisayar okuryazarlığı da dâhil olmak üzere bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı hizmetleri de evrensel hizmet kapsamında değerlendirilmiştir.

Sayıştay raporuna göre ise, bugüne kadar Kanun kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödemekle yükümlü işletmecilerden toplam 13.246.685.917,00 TL evrensel hizmet katkı payı tahsil edilirken tahsil edilen tutarın ancak 6.149.789.645,00 TL’sinin Kanun kapsamında belirlenen evrensel hizmetlerin sunumunda kullanıldı. Buna göre, Kanun kapsamında toplanan gelirlerin ancak yarısına yakın bir kısmı Kanun kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanıldı, kalanı ise Genel bütçeye aktarıldı.

“Eğitim Projelerine 2 Milyar 252 Milyon Harcandı”

Yine Kanun kapsamında edinilen kaynakların kullanıldığı evrensel hizmet projelerinin dağılımına bakıldığında, 3.687.670.789 TL’nin haberleşme projelerine, 2.252.831.863 TL’nin eğitim projelerine, 49.077.380 TL’nin ise sosyal destek projelerine harcandığı tespit edildi.  2014-2016 yılları arasında Fatih Projesi’ne 1.694.102.828 TL harcandığı belirtilirken, KYK internet ücretlerine (2017-2018) 197.215.957 TL harcandı.

CHP’li Adıgüzel, Sayıştay’ın raporuna ilişkin olarak “15 yıllık uygulamanın sonucunda şunu anlıyoruz ki toplanan gelirler Kanunun amacına uygun olarak kullanılmamıştır. Kaldı ki bu durum zaten bizim yıllardır üzerine basa basa vurguladığımız, iktidarı sürekli uyardığımız bir konuydu. İktidara defalarca böylesi bir kaynak varken, neden bu kaynağın altyapıyla birlikte online eğitime erişemeyen milyonlarca öğrenci için seferber edilmediğini sorduk. Sırf pandemi döneminde bile evrensel hizmet fonu amacına uygun kullanılmış olsa idi, bugün okullarımızda, yurtlarımızda internet sorunu yaşanıyor olmazdı” değerlendirmelerinde bulundu.