Pandemi Eğitim Danışma Kurulu Neden Oluşturulmadı?

03.09.2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ülke genelindeki vaka ve ölüm artışlarının önümüzdeki yüz yüze eğitim sürecini sekteye uğratabileceğinin altını çizerek, “Önümüzde belirsiz bir süreç var. Her ne kadar resmi açıklamalar 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği şeklinde olsa da, eğitimcilerin görüşü önümüzdeki dönemin seyreltilmiş eğitim modelinin benimseneceği yönünde. Zaten bizim aldığımız duyumlar da bu yönde. Ancak burada asıl sorgulanması gereken öğrencilere ve eğitimcilere yaşatılan bu plansızlık. Üç aydır bu zamanın geleceği, bunların yaşanacağı belliyken neden ayrı bir Pandemi Eğitim Danışma Kurulu oluşturulmasına ihtiyaç duyulmamıştır?” diye sordu.

CHP’li Adıgüzel yaptığı yazılı basın açıklamasında, MEB’in pandemi sürecine hazırlıksız yakalanmasının faturasının öğrenci ve eğitimcilere kesildiğini belirterek, “Milyonlarca öğrenci ve eğitimciyi ilgilendiren konular günlük yapılan planlara göre şekilleniyor. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenden bahsediyoruz. 20 milyona yakın bir popülasyona günlük çözüm olmaz. Bilim Kurulu ile eşgüdümlü çalışacak, sendikaları, eğitimcileri, öğretmenleri ve hatta öğrenci ve velileri kapsayacak bir Eğitim Danışma Kurulu’nun çoktan oluşturulmuş olması gerekirdi. MEB’in sendikaları, meslek odalarını dışlayıcı, eğitimcilerin talep ve uyarılarını göz ardı eden tutumu kabul edilemez ” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler açısından soru işaretlerinin giderek arttığını belirten Adıgüzel, “Örneğin, İstanbul İstatistik Ofisi’nin verilerine göre yalnızca İstanbul’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 milyon 800 bini aşkın öğrenci eğitim alıyor, 198 bini aşkın da öğretmen görev yapıyor. İstanbul’daki 7 bin 60 okulda derslik başına ilkokul-ortaokul düzeyinde 38, genel ortaöğretimde 34, mesleki ve teknik eğitimde 26 öğrenci düşüyor. Böylesi bir ortamda eğitimin normal şartlarda devam edemeyeceği ortada” dedi.

Uzaktan Eğitim Konusunda Öğrenciler Ne Düşünüyor?

Öte yandan CHP’li Adıgüzel, İstanbul Gençlik Platformu tarafından paylaşılan “Online Eğitim Çalıştayı Raporu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim konusunda öğrenci görüşlerinin en az öğretmen ve idarecilerin geri bildirimleri kadar önemli olduğunun altını çizen Adıgüzel, “Öğrencilerin  anlatımlarından çıkardığımız özellikle devlet ve özel okullar arasındaki ayrımın net bir şekilde hissedildiği yönündedir. Ayrıca okullar arasında herhangi bir standart uygulama olmaması, bütünlük sağlanamaması da dikkat çekmektedir. Bazı okullarda dersler EBA üzerinden işlenmeye çalışılırken diğer okullarda Zoom ya da Google uygulamalarının tercih edildiği görülmektedir. Yine özellikle Fen ve Anadolu Lisesi düzeyindeki okullarda öğretmenler kendi inisiyatifleri dahilinde okula giderek okul tahtasında ders anlatım videosu çekerek ve bu videoları öğrencilerle paylaşarak eğitimi sürdürmeye çalışmıştır. Bu da bize ortak bir online eğitim altyapısının olmadığını, EBA’nın yetersiz kalmasının bir sonucu olarak her okul ve öğretmenin kendi online eğitim altyapısını kurmaya çalıştığını göstermektedir. Bir nevi okullar ve öğretmenler kendi kaderlerine terk edilmiş, öğrenciler için interaktif bir eğitim ortamı sağlanamamıştır. Altyapı imkânı olan okullar EBA’nın yetersiz kaldığı noktalarda başka alternatif yolları kullanırken, diğer okullarda yaşanan altyapı aksaklıkları öğrencilerin eğitimini sekteye uğratmıştır. Bu da var olan eşitsizliğin daha da derinleşmesine neden olmuştur” dedi.

Raporda, İstanbul genelindeki devlet ve özel okullarda okuyan 50 farklı liseden öğrencinin eğitim gördükleri farklı okullara dair deneyim ve görüşleri şu şekilde sıralanmıştır:

Ø Tüm dersler online olarak işlenmemiştir. Yalnızca kimya ve felsefe dersi online bir şekilde işlenmiştir. Ancak ders saatleri çok düzensiz ve verimsiz saatlerde (21.00 gibi) olduğu için öğrencilerin konsantre olmaları zorlaşmıştır.

Ø Matematik, tarih, fizik derslerine yönelik konu anlatımları ve sorular EBA sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmıştır. Ancak bu ödevlendirmelerin takibinin yapılmaması büyük bir olumsuzluk yaratarak öğrencilerin kendini geliştirmesinin önüne geçmiştir.

Ø İngilizce, matematik ve edebiyat dersleri haricinde tüm derslerdeki eğitim anlayışı EBA sistemi üzerinden video atmanın ötesine geçememiştir. Öğretmenler kendi alanlarındaki konu videolarını öğrencilere EBA sistemi üzerinden gönderip videoları izlemelerini istemiştir. Öğrencilerin çoğu internet üzerindeki farklı kaynaklardan yararlanarak eksiklerini kapatmaya çalışmıştır. EBA içeriğindeki videolar yeterli gelmemiştir.

Ø  Teknik uygulamalı derslerin işlenememesi sürecin en büyük olumsuzluklarından biri olmuştur.

Ø Derslerin sürekli ve düzenli olarak işlenmesiyle alakalı bir disiplin oluşmamıştır. Bazı dersler online ortama dahi taşınamamıştır.

Ø Zoom uygulaması ile dersler işlenmiştir. Ancak öğretmenlerin uygulamaya ve dijital ortama adaptasyonları sağlanamadığından ders işleyişini etkileyecek görüntü, ses sorunları sıklıkla yaşanmıştır. Bu durum dersin verimliliğini olumsuz yönde etkilemiştir.

Ø Dersler EBA üzerinden yapılmaya başlanmış ancak EBA üzerindeki çeşitli sıkıntılar nedeniyle örneğin dersleri yaparken donma yaşanması ve bu durumun da derslerin verimliliğini büyük ölçüde etkilemesi üzerine dersler Zoom uygulaması üzerinden yapılmaya devam etmiştir.

Ø Müfredat konularının yetişmesinde oldukça zorlanılmıştır. Yalnızca fizik, kimya, biyoloji ve matematik ders konuları yetiştirilebilmiştir.

Ø Yalnızca fizik ve matematik dersleri online ortamlardan işlenmiş diğer dersler online olarak öğrencilere anlatılmamıştır. Ödev verilmemesi öğrencilerin motivasyonunu düşürmüştür. Aralıksız 5 oturuma kadar aynı branştan ders işlendiği durumlar yaşanmıştır.

Ø Online eğitimde yaşanan en büyük sorun evlerinde internete erişimi olmayan veya internet probleminin yaşandığı evlerden derse katılım sorunlarının yaşanması olmuştur.

Ø Öğretmenler kendi inisiyatifleri dahilinde okula giderek okul tahtasında ders anlatım videosu çekerek ve bu videoları öğrencilerle paylaşarak eğitimi sürdürmeye çalışmıştır. Ancak öğrencilerin sorularını iletememesi, öğretmen ile ders esnasında iletişime geçememesi gibi nedenler derslerin verimliliğini azaltmıştır.

Ø Pandemi sürecinin üzerinden ancak iki ay geçtikten sonra öğretmenler online dersler için gerekli ekipmanları temin ederek derse başlayabilmişlerdir. Araya uzun bir sürenin girmesi hem müfredat konularının yetiştirilememesi hem de öğrencilerin eğitimden kopması gibi sonuçlara kapı aralamıştır.

Ø Derse devamlılık takibinin yapılamaması verilen ödevlerin geri dönüşlerinin yapılmaması nedenleriyle derslerde disiplinli bir ortam sağlanamamıştır.

Ø Dersler esnasında öğretmenler konuları çok hızlı anlatıp dersleri yetiştirseler de hızlı anlatımdan dolayı verimli geçmemiş ve öğrencilere dersler esnasında soru sorma fırsatı tanınmamıştır.

Ø Zoom ve Google Teams üzerinden dersler işlenmiştir. Belirli bir program olmadan öğretmenlerin inisiyatifi dahilinde derslere başlanmıştır. Öğrencilere önceden belirli bir programın iletilmemesi derse devamlılık, öğrencinin kendini programlayamaması, derse hazırlanamama gibi sorunlar oluşturmuştur.

Ø EBA sistemi takip edilmiştir. Bu sistemde öğrenci sadece izleyici konumunda olduğu için soru yöneltememiştir. EBA canlı ders uygulaması hata vermekte ve bu nedenle derslere erişim zorlaşmıştır.

Ø Dersler bir düzen dahilinde işlenmemiştir. Sürecin başında öğrencilerle ders programı paylaşılmamış, hangi derslerin ne zaman yapılacağı belirlenmemiştir. Dersler okul programı dahilinde işlenmediğinden ders sayısı ve ders süreleri azaltılmıştır. Dersin yapılacağı gün içerisinde ders saati belirlendiğinden derslere katılım oldukça düşük kalmış ve devamsızlık takibi yapılmamıştır.

Ø Ders saatleri belli bir programa uyarlanmamış, bu düzensizlik nedeniyle bir karmaşa olmuş ve öğrencilerin motivasyonu düşmüştür.

Ø İnternet açısından teknik sorunlar öğrencileri ve öğretmenleri zorlamıştır.

Ø Belirli bir sistem kurulmadığından eğitim öğretmenlerin inisiyatifinde şekillenmiştir. Ders saatleri her hafta değişiklik göstermiştir. En büyük problemlerden biri online derslerde öğrencilerin öğretmenlere soru sorma fırsatı olmaması olmuştur. Derslerde konular hızlıca işlenip geçilmiş, sözel dersler verimli geçmiş, sayısal dersler ise gerekli verime ulaşamamıştır.

Ø Okul çağında sürecin gidişatına yönelik öğrencilerden dönüş alınmaması sürecin geliştirilememesine neden olmuştur.

Ø Derslerin tekrar izlenemiyor olması öğrenciler açısından dezavantaj yaratmıştır. Ders esnasında tam olarak anlaşılamayan konular veya sorular tekrar izleme fırsatıyla pekiştirilebilir olsa öğrenciler tarafından daha faydalı olabileceği belirtilmiştir.

Ø Belirli bir ders programı oluşturulmamış ve temel dersler öğretmenlerin inisiyatifine göre yapılmıştır. Öğrenciler ve öğretmenler görüşmelere bağlanmakta zorlandığı için bazı dersler iptal olmuş ya da sarkmıştır.

Ø EBA üzerinden yapılan ödevlendirmeler verimli olmamıştır.

Ø Olağan dönem okul programına göre işlenen ders sayısı yarı oranda düşmüştür. Bu durum derslerin hızlı işlenerek verimsizleşmesine ve öğrencilerin sorularını aktaramamasına neden olmuştur. Dolayısıyla müfredat konuları da yetiştirilememiştir.

Ø Derslerin 15.00-22.00 saatleri arasında her gün değişmesi ve belli bir sistemde olmaması öğrencileri zorlamıştır.

Ø “MF” öğrencilerine yönelik online dersler, soru çözümleri gibi dersler işlense de “TM” öğrencilerine yönelik online dersler yapılmamıştır. İki bölüm arasında online eğitim sürecinde “MF” bölümündeki öğrencilere yönelik ders yaparken “TM” bölümündeki öğrencilere yönelik ders yapılmaması, ders materyali paylaşılmaması, öğrenci takibinin yapılmaması gibi ciddi bir adaletsizlik söz konusu olmuştur.

Ø Online eğitim sürecinin başlarında Skype uygulaması kullanılmış daha sonrasında EBA üzerinden ders işlenmiştir. Haftalık olarak belli bir program oluşmamıştır, bu program haftalara göre değişiklik göstermiştir ve bu durum öğrencilerin düzenli bir şekilde program yapmasının önüne geçmiştir. Haftalık olarak iki ya da üç gün birer saatlik dersler işlenmiştir. Her hafta düzenli olarak öğrencilere ödev gönderilmesine rağmen ödevlerin kontrolü yapılmamıştır.

Ø Öğrenciler ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.

Ø Okul, online eğitime iki hafta geç başlamıştır. Okul yönetimi Zoom uygulamasını güvenli bulmadığından EBA Platformu üzerinden eğitim verilmiştir. EBA sisteminde yaşanan teknik problemler ve sistemin kitlenmesi durumu derslerin akışında aksaklığa neden olmuştur. Teknik problemler ve eğitim başlangıcında yaşanan gecikme nedeniyle birçok dersin müfredatında bulunan konular yetiştirilememiştir.

Ø Bazı öğretmenler “EBA Akademik Destek” üzerinden ödev olarak testler gönderip belirlenmiş bir tarihe kadar öğrencilerin bu ödevleri yapmalarını istemişlerdir. Okulun sunduğu online eğitim sisteminde öğrencinin aktif rol aldığı tek nokta ödev teslimi olmuştur.

Ø Derslerde internet bağlantısından kaynaklı olarak kesintiler yaşanmıştır. Bu durum öğrencilerin derslere katılım isteğini olumsuz yönde etkilemiştir.

Ø Altyapı problemleri ve internetteki bağlantı sorunları derslerin verimli geçmesini olanaksız hale getirmiştir. EBA sistemi kullanılmış ama öğrenciler notlandırılmayacaklarını bildikleri için sistemi aktif kullanmamıştır.

Ø Hazırlık sınıfındaki öğrencilere EBA üzerinden konu anlatımı ve soru gönderilemediği için öğretmenler Zoom uygulaması üzerinden derslere başlamış ve bu uygulamada dersleri devam ettirmiştir.

Ø Derslerin akşam saatlerinde yapılması verimi oldukça azaltmıştır.